ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า

         เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูประบบเดิมจากการบำบัดน้ำเสียที่เคยยุ่งยากกลับเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปทำ RECYCLE System ได้ทันที 

         - ลดปริมาณตะกอนลดการใช้พื้นที่ 
         - เพื่อประโยชน์ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) 
         - ไม่ต้องเติมสารเคมี
         - ง่ายต่อการควบคุม 
         - ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ระบบ (Electrocution Automatic Wastewater Treatment) สามารถ

  • แยกโลหะหนักออกทุกชนิด
  • แยกของเหลวกับของแข็งออกจากกัน
  • ทำลายไขมันจากน้ำเสีย
  • แยกสารอินทรีย์
  • ฆ่าและแยกเชื้อแบคทีเรีย,VIRUS และcysts
  • สามารถจัดการสารอันตรายซับซ้อน

         ตามธรรมชาติของสารแขวนลอยเละสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในน้ำที่มีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับกระแสไฟฟ้า เช่น เชื้อแบคทีเรีย สาหร่าย น้ำมันเครื่อง ดินโคลน ทราย ฟอสเฟต ผงถ่าน นิเกิ้ล ตะกั่ว สารสี และ ไอออนของแร่ธาตุต่างๆ การที่จะบำบัดเพื่อให้สิ่งเจือปนเหล่านั้นแยกตัวออกจากน้ำได้ สามารถทำได้ทั้งระบบสารเคมีบำบัด และ ระบบกระแสไฟฟ้าบำบัด

Visitors: 267,089