สินค้าของเรา

บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด  จัดหาและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปาและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม และสารเคมี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทภาคีวิศวกรจำกัด และเพื่อ ให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป แบบครบวงจร

       

ตัวแทน จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าสินค้า อุตสาหกรรมชั้นนำหลายชนิดไว้คอยให้บริการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  โดยช่วยลดภาระในด้านการจัดซื้อจัดหา แก่หน่วยงานจัดซื้อ โดยลดภาระในการจัดทำสต๊อกสินค้า ให้แก่หน่วยงานคลังสินค้า ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องทำการสตอ๊กสินค้าอีกต่อไป ด้วยบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจร ทั้งด้านราคา คุณภาพ เวลา และบริการหลังการขาย   โดยมุ่งเน้น นโยบายการรับประกันคุณภาพของสินค้า ระยะเวลาการส่งสินค้า โดยมุ่งเน้นถึงการสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ และความประทับใจในบริการหลังการขายทั้งในระหว่างประกันและภายหลังการรับประกัน

 

 
 
ผ้ากรอง ไส้กรอง และถุงกรอง
  ผ้ากรอง ไส้กรอง และถุงกรอง
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
อุปกรณ์สำหรับระบบจำกัดฝุ่นและระบบระบายอากาศ
  อุปกรณ์สำหรับระบบจำกัดฝุ่นและระบบระบายอากาศ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องกำเหนิอรังสียูวี และเครื่องกำเหนิดโอโซน
  เครื่องกำเหนิอรังสียูวี และเครื่องกำเหนิดโอโซน
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
หัวกรองสำหรับถังกรองชนิดพลาสติกและแสตนเลส
  หัวกรองสำหรับถังกรองชนิดพลาสติกและแสตนเลส
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
ประตูน้ำ วาว์ล และประตูน้ำกันกลับ
  ประตูน้ำ วาว์ล และประตูน้ำกันกลับ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องกรองน้ำ, ยูเอฟ และ อาร์โอ
  เครื่องกรองน้ำ, ยูเอฟ และ อาร์โอ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ
  หัวจ่ายอากาศใต้น้ำ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องมือวัดควบคุม บีโอดี ซีโอดี พีเอช และ โออาร์พี
  เครื่องมือวัดควบคุม บีโอดี ซีโอดี พีเอช และ โออาร์พี
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานลมอัด
  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานลมอัด
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องจ่ายอากาศ โบล์วเวอร์ และพัดลมดูดอากาศ
  เครื่องจ่ายอากาศ โบล์วเวอร์ และพัดลมดูดอากาศ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน
  เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องกวน และ เครื่องผสมสารเคมี
  เครื่องกวน และ เครื่องผสมสารเคมี
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
  เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
พลาสติกมีเดีย และสารตัวกลาง
  พลาสติกมีเดีย และสารตัวกลาง
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องเติมอากาศ ชนิดผิวน้ำและชนิดใต้น้ำ
  เครื่องเติมอากาศ ชนิดผิวน้ำและชนิดใต้น้ำ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
เครื่องแยกไขมัน และแยกน้ำมันออกจากน้ำ
  เครื่องแยกไขมัน และแยกน้ำมันออกจากน้ำ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
ตะแกรงดักขยะ และเครื่องแยกเศษขยะ
  ตะแกรงดักขยะ และเครื่องแยกเศษขยะ
  ดูรายละเอียดสินค้า
 
 
 
 

ปรึกษาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียได้ที่  081-498-3975


Visitors: 72,803