ผลงานของเรา

  

ระบบบำบัดน้ำเสียซิก้า(ประเทศไทย)สระบุรี                                                     ระบบบำบัดนำเสียซีพีเอฟภูเรือ                                               ระบบบำบัดน้ำเสียโอเรียนท์คอนเทรนเนอร์


  

ระบบบำบัดน้ำเสียซิก้า(ประเทศไทย)สระบุรี1                                                       ระบบบำบัดน้ำเสียซีพีเอฟภูเรือ1

 

ระบบบำบัดน้ำเสียหิรัณยตระการ                                                      ระบบบำบัดน้ำเสียโอเรียนท์คอนเทรนเนอร์ (2)

 

ระบบบำบัดน้ำเสียหิรัณยตระการ1

 

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมานั้น  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ  ด้วยความรับผิดชอบและบริการหลังการขายที่ดีเลิศ ที่ได้มอบให้กับลูกค้า  พร้อมทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สรรหาเทคดนโลยีที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  

 
 
นิคมอุตสาหกรรมบางกอก ฟรีเทรดโซน(ออกแบบก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย)
  นิคมอุตสาหกรรมบางกอก ฟรีเทรดโซน(ออกแบบก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด ก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
  บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด ก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด (ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรระบบำบัดน้ำเสีย)
  บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด (ออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรระบบำบัดน้ำเสีย)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด(ในเครือซีพี)
  บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด(ในเครือซีพี)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
เชลล์แห่งประเทศไทย
  เชลล์แห่งประเทศไทย
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)
  บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเซล์ล(ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเซล์ล(ประเทศไทย)จำกัด
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บจก. ชินชนะอินดัสตรี้(ไทยแลนด์)
  บจก. ชินชนะอินดัสตรี้(ไทยแลนด์)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>>

 

 

ปรึกษาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียได้ที่  081-498-3975

 

Visitors: 72,803